1999 IFBB German Championships # 2 (Download)

AUD $12.50

A-0999B  Digital Download  Duration: 103 mins  Sample Clip

1999 German Championships part 2 includes Women Class 3, Women Overall, Couples, Men Open Class 1, Men Open Class 2, Men Open Class 3, Men Open Class 4, .Men Overall.  Guest Posers Johannes Eleftheriadis and Sabine Froschauer.

Description

1999 IFBB German Championships Part 2

Part 2 includes:

Guest Posers Johannes Eleftheriadis and Sabine Froschauer.

Women Class 3
Women Overall
Couples
Men Open Class 1
Men Open Class 2
Men Open Class 3
Men Open Class 4
Men Overall

Complete Results

Juniors Class 1
1.  D.Tatarinow
2.  J. Hollinger
3.  C.Langhammer
4.  V.Diel
5.  A. Grimm
6.  T.Kant

Juniors Class 2
1.  M.Dietrich
2.  R.Matrecano

Juniors Class 3
1.  R.Bohm
2.  S.Lang
3.  D.Wiesner
4. V.Heil
5. H.Ehret
6. R.Siebert

Mixed Pairs
1.  Kohler/Spitzbart
2.  Alsbach/Lerke
3.  Gercke/Reichel

Women – Fitness
1.  M. David
2.  B.Schneider
3.  A.Buhl
4.  D.Baier
5.  C.Burmeister
6.  T.Sadowski

Women – Class 1
1. S.Weber
2.  Angelbovski
3.  H.Baier
4.  S.Alsbach
5.  Bouchenaa
6.  E.Rodl

Women Class 2
1.  H.Jung
2.  K.Jacob
3.  D.Zoller
4.  A. Buns
5.  von Bulow
6.  Bogenhard

Women Class 3
l.S.Koppen
2.K.Marion
3.C.Hakuba
4.Bierschn
5.Linke-Sipol
6.K.Gercke

Men Class 1
1.  M.Gulch
2.  Brandhorst
3.  B.Scheibe
4.  T. Fischer
5.  T.Horeth
6.  Leichsenring

Men’s Class 2
l.  J.Mollmann
2.  V.Kraus
3.  S.Merhof
4.  A.Feilscher
5.  R.Szesny
6.  R.Trautlein

Men’s Class 3
l.  R. Herget
2.  Weisshaupf
3.  Bockmann
4.  O. Kunze
5. Vaternam
6.  K. Reichel

Men’s Class 4
l. G. Koppl
2. Klingenberg
3. Spitzbart
4 J.Kruger
5. T.Pelzl
6. J.Rode